Galaktilise astronoomia
ja kosmoloogia sõnastik

Inglise-eesti

Estonian-English

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S Š
Z Ž T U V
W Õ Ä Ö Ü
X Y

Sagedussõnastik

Koostanud Tiia Haud